NAAR EEN MUZIEKFESTIVAL GAAN ZONDER OORDOPJES, EEN SLECHT IDEE UITGELEGD IN 6 VOORBEELDEN

SE RENDRE EN FESTIVAL DE MUSIQUE SANS BOUCHONS D’OREILLE, UNE MAUVAISE IDÉE EXPLIQUÉE EN 6 EXEMPLES

Wist je dat naar een muziekfestival gaan zonder oordopjes te dragen gevaarlijk kan zijn voor jouw gehoor en dat het onomkeerbare schade kan veroorzaken? Diverse studies werden uitgevoerd om geluid te meten.

WAT IS EEN DECIBEL?

Een decibel (dB) is de eenheid van geluidssterkte. Of beter gezegd, het is een verhouding op een logaritmische schaal. Een persoon met een goed gehoor kan geluid horen vanaf 0 dB. Zolang geluid onder 75 decibels blijft, is de kans op achteruitgang van het gehoor nul.

De grenswaarde voor blootstelling aan een volume van 75 dB werd vastgelegd op 8 uur per dag. Zolang je onder deze limiet blijft, heb je geen kans op gehoorverlies. Van zodra het volume deze waarde overschrijdt, vermindert de tijd «zonder risico». Per drie bijkomende decibels wordt de tijd gehalveerd.

Voor 78 dB bijvoorbeeld, is de tijd dat je zonder risico aan het geluid kan blootgesteld blijven vier uren. Tussen 120 en 140 dB wordt de drempel bereikt en is gehoorverlies onmiddellijk. Het gemiddelde geluidsniveau op een muziekfestival ligt tussen de 100 en 110 decibels.

DE INVLOED VAN DECIBELS OP JOUW OREN IN 6 VOORBEELDEN

Naar een muziekfestival gaan zonder oordopjes staat gelijk aan het volgende:

Zich op 50 meter afstand bevinden van een opstijgend vliegtuig

Vanop een meter afstand een schot horen dat wordt afgevuurd met een wapen van klein kaliber

Zich bevinden op tenminste 5 meter afstand van een ambulance met loeiende sirenes

Proberen te slapen met vlakbij een huilende, schreeuwende baby

Werken met een klopboor of kettingzaag

Middenin een symfonisch orkest staan

ZIJN WE ALLEMAAL EVEN GEVOELIG VOOR DECIBEL-GERELATEERDE RISICO’S?

De invloed van lawaai op het gehoor, wanneer je geen oordopjes draagt, hangt af van diverse factoren:

De hoeveelheid geluidsenergie: het geluidsniveau van de muziek, de duur van blootstelling en de geluidsfrequentie.

Het aantal blootstellingen en de pauzes daartussen.

Individuele gevoeligheid, bijvoorbeeld het aantal oorontstekingen dat je gehad hebt of jouw leeftijd (kinderen zijn gevoeliger voor lawaai dan ouderen).

Omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld leven in een drukke straat.

WAT ZIJN DE RISICO’S?

Buitengewone en langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies, oorpijn, oorsuizen (tinnitus) of overgevoeligheid aan lawaai (hyperacusis).

Lawaai heeft echter nog andere gevolgen voor jouw gezondheid. Het kan leiden tot het volgende:

Een verhoogde hartslag

Een versnelde ademhaling

Verhoogde bloeddruk

Verstoorde spijsvertering

Slaapstoornissen

Verstrooidheid of concentratiestoornissen

Duizeligheid en evenwichtsproblemen

Hoofdpijn en migraine

Maagzweren in geval van verlengde blootstelling aan zeer hoge geluidsniveaus

Het risico op klaplong (de intensiteit van de trillingen kunnen ertoe leiden dat lucht tussen de long en de ribbenkast vast komt te zitten)

Nu je de risico’s kent die verbonden zijn aan een verhoogde dosis decibels en muziek, neem je voorzorgen tegen dit soort beschadigingen en draag oordopjes.