TINNITUS : DEFINITIE, OORZAKEN EN TECHNIEKEN OM HET TE VERMIJDEN

LES ACOUPHÈNES : DÉFINITION, CAUSES ET TECHNIQUES POUR LES EVITER

TINNITUS: DEFINITIE, OORZAKEN EN TECHNIEKEN OM HET TE VERMIJDEN

Tinnitus is een zogenaamd "parasitair" geluid dat iemand hoort zonder dat het werkelijke bestaan ervan kan worden aangetoond. Men is geneigd te denken dat deze kwaal slechts een handvol mensen treft, maar helaas is dit niet het geval. In Frankrijk heeft ongeveer 20% van de bevolking er last van waarvan 30% volwassenen. Tinnitus kan mild of ernstig zijn, permanent of tijdelijk.

OBJECTIEVE TINNITUS EN SUBJECTIEVE TINNITUS

Om door een oor waargenomen te worden, moet een geluid echt zijn en van buitenaf komen. Sommige mensen kunnen echter een geluid horen zonder dat het echt is. Dit gehoorgevoel wordt tinnitus genoemd. Het waargenomen geluid varieert sterk. Het hangt van de persoon af: zoemen, fluiten, rinkelen, klikken, sissen, piepen, enz.

Hoewel tinnitus zich op verschillende manieren voordoet, zijn er twee hoofdcategorieën: objectieve tinnitus en subjectieve tinnitus. Objectieve tinnitus is een zeldzame vorm van oorsuizen en komt overeen met het geluid dat door een orgaan in het menselijk lichaam wordt gemaakt. Meestal kan een buitenstaander het geluid horen.

Subjectieve tinnitus is daarentegen de meest voorkomende vorm van tinnitus. 95% van de getroffen personen zijn gevallen van subjectieve tinnitus. Zij zijn de enigen die het zoemende of fluitende geluid horen.

Tinnitus kan in verschillende vormen voorkomen: het kan chronisch, permanent, tijdelijk, enz zijn.

WAT VEROORZAAKT TINNITUS?

Elk type tinnitus kan verschillende oorzaken hebben:

- Een herhaaldelijk akoestisch trauma: blootstelling aan hoge geluidsniveaus, luisteren naar muziek op sterk volume, enz…;

- Presbycusis: deze aandoening komt vooral bij ouderen voor en leidt tot gehoorverlies als gevolg van de veroudering van het oor;

- Een stoornis van het binnenoor of de gehoorzenuw.

Wat de oorzaak van tinnitus ook is, het is raadzaam snel te reageren door het raadplegen van een arts. Elk type tinnitus kan de kwaliteit van het dagelijks leven zodanig aantasten dat de getroffen persoon lijdt aan slapeloosheid, concentratieproblemen, enz. Depressie komt ook veel voor bij tinnitus-patiënten. Deze aandoening moet zo snel mogelijk behandeld worden.

DE ROL VAN OORDOPJES IN DE STRIJD TEGEN TINNITUS

Het gebruik van oordopjes is sterk aanbevolen als preventie tegen tinnitus. Het gebruik van gehoorbescherming beperkt de blootstelling aan ongewenste geluidsniveaus. Deze zijn zeer doeltreffend en uiterst belangrijk voor mensen die een bijzonder risico lopen, zoals musici en mensen die in fabrieken werken met veel machines. Deze doeltreffendheid is te danken aan het feit dat oordopjes voorkomen dat geluid de hersenen bereikt, zodat de hersenen het geluid niet zullen onthouden.

Tinnitus betekend dat de gehoorzenuwen lijden waardoor het dagdagelijkse leven moeilijk wordt voor de getroffen persoon. Het is daarom belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om tinnitus te voorkomen. Vermijd daarom de blootstelling aan sterke geluiden of gebruik oordopjes. Vergeet ook niet om regelmatig te sporten. Ontspanning is ook belangrijk zoals bijvoorbeeld het beoefenen van Yoga.

Last but not least, leef gezond!