EEN VERHOOGDE GEVOELIGHEID TEN AANZIEN VAN STORENDE ACHTERGRONDGELUIDEN EN GELUID VERMINDERENDE OORDOPJES: EEN PERFECTE MATCH

HYPERSENSIBILITÉ AUX SONS ENVIRONNANTS ET PORT DE BOUCHONS ANTI-BRUITS : QUELLE COMPATIBILITÉ ?

Geluidsvervuiling kan de dag vandaag aanschouwt worden als een integraal onderdeel van het alledaagse leven. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat het de gehele wereldbevolking, al dan niet in meer of mindere mate, affecteert. Velen mensen lijden dan ook aan een verhoogde gevoeligheid ten aanzien van storende, excessieve achtergrondgeluiden. Dit betekent kortom dat overtollig geluid het optimaal beleven van de alledaagsheid verhinderd. De vraag resteert echter, welke oplossingen bestaan er? Het dragen van geluid verminderende oordopjes blijkt tot nu toe de beste remedie. Deze zijn evenwel niet duur en makkelijk te verkrijgen.

1. VERHOOGDE GEVOELIGHEID TEN AANZIEN VAN STORENDE ACHTERGRONDGELUIDEN

Ben je onderhevig aan funeste oorpijn wanneer het verkeer in de binnenstad te luid is of je een hond onophoudelijk hoort blaffen? Heb je de indruk dat je al te vaak enkel focust op deze hinderlijke geluiden? Pas op! Je lijdt waarschijnlijk aan een auditieve hypergevoeligheid.

We zijn niet allen gelijk wanneer het op horen neerkomt. Met andere woorden, sommigen zijn uitermate gevoeliger dan anderen. Dit fenomeen wordt ook wel hyperacusis genoemd. Dit impliceert dat sommigen een aanzienlijk beter gehoor hebben in vergelijking met de gemiddelde bevolking. Bijgevolg zijn ze dan ook gevoeliger voor achtergrondgeluiden.

De twee wetenschappers, Pawel en Margaret Jastreboff, omschrijven de aandoening als een vrijwel abnormale reactie binnen het gehoorkanaal van enkelingen. Deze enkelingen horen daarmede beter dan de overgrote meerderheid van de bevolking.

De hamvraag resteert echter, welke oplossingen zijn er voor overgevoelige oren en diens blootstelling aan storende achtergrondgeluiden. Er kunnen verschillende reddingsmiddelen worden aangeprezen zoals; het dragen van geluid verminderende oordopjes; het luisteren naar zogenaamde natuurlijke geluiden om de achtergrondgeluiden te verdoezelen of geluidsisolatie

2. HET DRAGEN VAN GELUID VERMINDERENDE OORDOPJES

Ons gehoor dient beschermd te worden. Het is omwille van deze reden dat we vrijwillig de tijd dat we ons blootstellen aan excessieve geluiden (luider dan 100db) beter inperken. Deze geluiden komen het meest voor tijdens het uitgaan.

Een van de meest gebruikelijke oplossingen is om onze oren te beschermen door middel van geluid verminderende oordopjes die doelen op een intensiteitsvermindering van de geluiden die ons gehoorkanaal binnen dringen.

Velen bekoren het uiterst functioneel karakter van zulke oordopjes. Zo verteld een student ons waarom het dragen van oordopjes gunstig kan zijn. Wanneer er in een huis verschillende studenten samenwonen, kunnen levensritmes uiteenlopend zijn. Het dragen van oordopjes kan deze overlast verhinderen en voorkomen.

3. DE VERSCHILLENDE TYPES OORDOPJES

We kunnen een onderscheid maken tussen drie verschillende types oordopjes. Deze beantwoorden alle drie een specifieke eis; elastomer oordopjes, waks oordopjes en schuim oordopjes.

De waks oordopjes genoemd, dienen gekneed te worden vooraleer ze in het oor worden geplaatst. Ze verminderen de intensiteit van het geluid met 27 decibel.

Schuim oordopjes hebben de neiging om zichzelf aan te passen aan de vorm van het gehoorkanaal en sluiten bijgevolg het gehele gehoorkanaal. Deze vormen dus een waar schild tegen geluidsvervuiling.

Elastomer oordopjes zijn gewoonlijk reeds gevormd en worden doorgaans gebruikt door zwemmers en/of muzikanten zowel als door de festival doorkruisende massa’s. De kracht van elastomer oordopjes schuilt in de mogelijke integratie van een akoestische filter. Deze faciliteert een optimale geluidsbeleving.

Deze oordopjes kunnen op vele plekken aangeschaft worden, zoals je lokale apotheek en zijn niet al te duur.

OPSOMMING

In dit artikel heb je geleerd dat:

Hyperacusis impliceert dat sommige mensen kwetsbaarder zijn voor geluiden dan anderen;

Een van de meest gebruikelijke remedies omvat het dragen van geluid verminderende oordopjes;

Er zijn drie verschillende types oordopjes; de elastomer oordopjes, de waks oordopjes en de schuim oordopjes.